O badmintonu vme ve, je to nae hra!

diskuze

e-shop

Badmintonov diskuze

Zapojte se i vy do diskuzek Badminton webusvmi pspvky.

! Mte-li dotaz na Michala Turon, pite do On-line poradny


24.05.2015 14:34
Sandra
Vynikajfaca rele1cia. Naozaj držedm palce. Konečne niečo norme1lne bez zbytočne9ho šaškovania. Martin je skvelfd svojou pidzorrenosťou. Bolo by dobre9, keby ne1zvy rastledn, ktore9 sa vyse1dzajfa, ale aj rf4zne predpravky boli vypedsane9 v archedve aj s kre1tkou charakteristikou kde sfa vhodne9 atď.
24.05.2015 14:19
Alegrando
Blackstone: Je1 to vim, ale nepovim Nemůžete mě vinit za svou vltasned intelektue1lned lenost. (Dle mfdch dlouholetfdch zkušenosted nějake9 vysvětlove1ned v diskusi moc nepome1he1, neb druhe1 strana to většinou hned vezme jako osobned fatok/je pevně zakope1na na svfdch posicedch, apd.)Nebo vy byste dal přednost tomu, kdybych sem přišel a začal na Yamata 'řve1t' jako vy?
24.05.2015 07:52
Bruniinha
Veˇmi by som Ve1m bola povďačna, keby ste mi poradili , kde by som zohnlaa hnojivo proti krtkom , lebo v obchodoch , kde som zhaňala dode1vaju iba veľkym odberateľom a fyzickfdm osobam neviem kde predavaju. Bfdvam v Revfacej Za odpoveď veľmi pekne ďakujem. A ďakujem za odpoveď.
honza napsal:nebo u wheahlyto: A, A, A, A, A, A. [NNNT!] No. A, A, A, A, A, B. [NNNT!] Hold on, I've done both of these. Skip ahead. A, B, C D, G, H.[DING!] (to DING znamene1 že se něco otevřelo, spustilo, zpředstupbilo )
23.05.2015 12:11
Jacky
No to je fakt vfdborne9 - he1de1te se a ani nened jasne9 o čem. Nemohli byste raději jinde? Blackstone, prosedm, jdi se někam napedt nebo něco :-)Alexi, jak můžete někoho vinit z intelektue1lned lnotsei, když nened vůbec zřejme9 o co ve1m jde, o jakfdch znalostech pedšete? Když tedy pominu to, že je zřejmě považujete za jedině spre1vne9...
to diblik: nselmyim si ze bys mela nekoho pohorsovat..jako asi to bolelo pekne, ale proti gustu zadny disputat, ze jo..pohled na tvuj serezany zadecek neni vubec spatny..Radek
23.05.2015 08:25
Jean
Čauky. Velike1 pochvala všem, kteřed malaki na stre1nke1ch. Je moc prima, že jste to stihli do mistre1ku. Novfdm stre1nke1m přeju dlouhe1 le9ta , mnoho dopisovatelů i čtene1řů. Lentilka Blanka
Dobrfd den, přednost budou medt samozřejmě naši kurzisti, kvůli kterfdm zkoušky poře1de1me Pokud boychm nenaplnili maxime1lned počet fačastnedků z vlastnedch řad, tak boychm samozřejmě umožnili fačast i někomu dalšedmu. Potom boychm ale trvali alspoň na jedne9 secvične9 hodině, aby se sezne1mili psi ze skupinky. Jedna lekce secvičnfdch bude ste1t 160,- Kč (stejně jako cena lekce poslušnosti pro pokročile9). Cenu za zkoušku určedme podle počtu přihle1šenfdch fačastnedků pohybuje se většinou mezi 300-400,-Kč.S pozdravem Vaškebove1 Martina
23.05.2015 04:30
Merrycristina
| 22.9.2012 v 17:30 | Na to video se těšedm protože se snažedm naše přemluvit/už asi rok ?XD ale je1 se nevzde1m D/ abych si mohla oiarvbt hlavu a neředct jim o tom a oiarvbt si ji nejsem sebevrah D Takže když bych se dozvěděla fakta ktere1 by mi pomola tak budu asi nejšťastnějšed na světě XD Jinak se kouke1m že je hodně lided nemocnfdch D Včetně mě XD NO brzo se uzdrav!^^~ Ps:To video se ti moc povedlo! A strašně se mi ledbed tve9 nove9 vlasy!*o*
22.05.2015 18:22
Santi
Stasne moc dekuji tomu kdo to neacatl i vam, ze jste to sem dali. Do brna jsem se vůbec nedostal a ani nevedm, jestli tam byl vstup pro verejnost :)Rad se divam na zaznam tohoto typu prednasek.
21.05.2015 19:22
Peter Zavodsky
pspvek k lnku Pavel Drank jr.
zdravim Pavle, rad by som si dojednal trenink + poradil nejaku halu na Prahe 5, som uplny zaciatocnik a pripadne by sa pridal aj kolega, dik vopred za info
20.05.2015 18:57
Walt
Ahoj, je to velmi smutne1 ude1adlost aa0je to velke1 škoda česadkfdch pote1adpěčů aa0vůbec těchto lided. Ale každfd, kdo se chce na te9to lokaadlitě pote1adpět (myšadleno tedm proadve9zt zde hloubadkovfd ponor vzduch, triadmix) by se měl zamysadlet, zda me1 na to, jak po techadnicke9 stre1nce (odpoadvedaddaadjedced vfdstroj logisadtika) tak po stre1nce psyadchicke9, ktere1 zde ua0těchto ponorů hraje nesmedradnou roli. Již někoadliadkre1t jsem se na te9to lokaadlitě pote1adpěl ia0poměrně hluadboko aa0vedm, že na takoadve9m typu pornou je zapoadtřebed velkfd more1l, ovle1adde1ned emoced aa0nepodadlehadnuted ve1bened hluadbin, proadtože čedm je pote1adpěč hlouadběji, tedm se ia0zvyadšuje pravadděadpoaddobadnost, že dojde ka0nějake9 mimoadře1dne9 ude1adlosti pod vodou aa0ne1sledně ia0na hlaaddině. Dnes je va0mf3dě (a vyznaadvaadčům DIR aa0daladšedch jinfdch sysadte9mů se to asi nebude ledbit) po ze1kladadnedm kurzu si nakouadpit vešadkerfd dostupnfd pote1adpěčadskfd mateadrie1l aa0pokouadšet osud. Toto jedadne1ned určitě neni podle me9ho ne1zoru spre1vně aa0je to velmi rychle1 cesta ka0proadble9admům. Tento fakol je ale na ne1s na instrukadtoadrech, aby jsme vysvětadlili aa0učili uchaadzeče ať už ze1kladadnedho, či pokroadčiadle9ho nebo speadciade1ladnedho kurzu ka0pokoře pod vodned hlaaddiadnou, proadtože jakmile si někdo začne mysadlet, že ovle1de1 vše, je to vstuadpenka do sra…k .(tedmto nemysadledm tento předadpad) Disadkuadtoadvat nad tedm zda pote1adpěči zahyadnuli na baroadtrauma plic či jinfdch orge1nů za0přeadtlaku způadsoadbene9 např. streadsem, či larynadgoadspasadmem po vnikadnuadtedm zmrazku za0druadhe9ho stupně PA nebo kysadledadkoadvou toxiadciadtou po pouadžited nevhodne9 směsi (v te9to hloubce toxicke9) je už asi zbyadtečne9, proadtože tato rizika jsou va0těchto podadmednadke1ch běžne1 aa0eliadmiadnujed je jen zkuadšeadnosti aa0dobrfd vfdcvik. — Utoadnuted může bfdt způadsoadbeno prakadticky čedmadkoadliv od nedoadstatku dfdchaadcedho me9dia, až po panicke9 stavy navoadzene9 nespre1vadnfdm pouadžedadve1adnedm pot. vfdstroje nebo prosadtfdm vytrhadnuadtedm autoadmaadtiky. Toto určed až soudned znaadlec va0oboru pote1adpěčadskfdch nehod. Kažaddoadpe1dně je podle me9ho nejaddůadleadžiadtějšed zachoadvat si určiadtou skromadnost aa0pokoru při takoadve9m to druho pote1adpěned. Ještě jedadnou Upředmadnou souadstrast pozůstaadlfdm aa0kamaadre1addům.a0Jirka
20.05.2015 18:32
Fifi
pspvek k lnku Pravidla badmintonu
Kdy podvm, me soupe vybhnout ze tverce kde m stt a smeovat? Podle lnku me pot co udem koek. Dky za odpove
05.07.2015 08:18
Rosenzweigh
pspvek k lnku Pravidla badmintonu
Ano, muze. Krome soupere to muze dokonce udelat i souperka. Avsak pozor (!), kosicek se nerika.
05.07.2015 08:19
Rosenzweigh
pspvek k lnku Pravidla badmintonu
Kosicky byvaji na podprsenkach.
20.05.2015 05:13
Lucas
Na to aby se nekdo stal nekoho tecerm (obzvlaste vy-vite-koho) neni potreba zadne Forum, ona staci troska lidske naivity a jde to i bez Fora a je to pak dost velky for A z toho vyplyva co? Bez Fora a nebo s Forem . vzdycky se nekdo najde, komu hrabe
20.05.2015 05:04
Gaby
26. 7. 2012 16:47 von tio Leider gehts uns wirklich so in der Sache :-)Vielleicht lasesn wir uns was Besseres einfallen. zB kf6nnten sich 20 Leser verpflichten, beim ne4chsten Raketa-Fest bis 6 Uhr Frfch ohnb4 Unterlass solizutrinken. Zum Beispiel! Bessere Ideen bitte auf den Tisch!
20.05.2015 04:48
Okay
napsal:Dobrfd den,V kroužku keramiky ve středu od 14.00 hod. jsou ještě volne1 metsda, začedne1me 6.10. Je nutne9 však vyipnlt přihle1šku a pokud možno doručit předem ( i e-mailem) do DDM. V předpadě, že to nestihnete, přineste přihle1šku na prvned schůzku. Děti majed možnost si pre1ci v keramicke9 dedlně 2x 3x neze1vazně vyzkoušet, poplatek za kroužek je spaltnfd až do 25.10.2010.
A všimli jste si, že jde o přehled , tedy o seznam, a že v smneazu nejsou uvedena že1dne1 pořadove1 čedsla a je tedy naprosto lhostejne9 jak jsou tfdmy seřazeny?
Kluci, jako dobrfd. Oceňuji vaši odvahu, chve1ledm ne1pad. Pro předště by to chtělo ještě trohcu propracovat, trohcu vedc se přpravit a udělat celkově akčnějšed (střihy, obre1zky, uke1zky, hudba ). Stejně ve1m fandedm a věředm, že to bude jen lepšed a lepšed a lepšed až to bude nejlepšed.Snad se někdy něčeho podobne9ho dočke1me i v Jihlavě
10.05.2015 13:38
Juan
Jen bych re1d připomněl, že nějake9 veřejne9 lezened tam, pokud budete přichyceni, patrně pvdoee i ke zrušened vfdjimky na Medvědici ... tak rozumně kluci!
10.05.2015 13:38
Ccvali
Můžete mě prosedm sdělit jestli už nyned-od 1.6.2012- probedhe1 u ve1s sasmoběr jahod?Od kolika do kolika hodin ? Kolik stojed 1kg ? Je to v lokalitě u vlakove9ho ne1dražed nebou Horky ?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Vloit nov pspvek do diskuze


Proven badmintonov haly s komenti:

Badminton Praha | Badminton Brno
Badminton Ostrava

Pravidla badmintonu

 

Badmintonov zpravodaj

  • Nechte si pravideln zaslat nejzajmavj novinky ze svta badmintonu!

O projektu | Kontakty | Odkazy | Nabdka pro firmy | Reklama na serveru | RSS


Partnei: Yonex - nejlep vybaven na badminton | Badmintonov rakety nakoupte vhodn na Sportega.cz | Test kolekovch brusl | Badmintonov rakety Victor | Trp vs Pepa Mech | SportServisOza


2006-2018 Vechna prva vyhrazena. Jakkoliv pouit materil z tohoto webu je mon pouze s vslovnm souhlasem autor RSS